ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จเร    แก้วช่วย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโจด
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1