ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัฐสิน    ชูช่าง
ตำแหน่ง
ครู ปฏิบัติการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประสิทธิวิทยาฯ
สังกัด
สพป.อ่างทอง