ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว เอมมิกา    วัดพล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วาปีปทุม
สังกัด สพม.เขต 26(มหาสารคาม)