ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เอมมิกา    วัดพล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)