ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กฤติกา    กลั่นโคกสูง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)