ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญวิทย์    จันทะวงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)