ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทักษ์    วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ละทายวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)