ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อลิสา    วะสี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เทพเสด็จวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1