ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กันตพัศฐ์    สุขอยู่
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพรานพุก
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2