ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุนิตา    สาดีน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)