ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิษณุ    ดอนธาตุ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวเงิน
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2