ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว บุญยาพร    บุญคง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางกระจับ
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2