ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    คำหล่อ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาอุดม
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ