ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรวุฒิ    เชื้อพระชอง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารภีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)