ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิทธิพร    สิงห์ชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพรุดินนา
สังกัด
สพป.กระบี่