ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบุญทิศ    อ่อนตา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1