ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัฒนา    ป้องกัน
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1