ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนัญธิดา    คงควร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นิคมพิมายศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)