ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิตร    อรรคเศรษฐัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางน้อย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3