ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อาภรณ์    ชุ่มจิตต์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาพิทักษ์
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1