ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    ศรีโสภา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาพิทักษ์
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1