ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    แก่นจักร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำคำวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)