ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิกร    โคตรพรม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหัวช้างวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)