ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    เหมวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)