ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุทัศน์    อินทรนุช
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3