ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุทัศน์    อินทรนุช
ตำแหน่ง
  ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะวิทยาคม
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1256