ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทัศน์    อินทรนุช
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังขะวิทยาคม
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3