ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมาน    พิศพาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองขี้ม้า
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3