ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรรณอร    ประเทศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)