ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กลิ่นแก้ว    รำเพยพล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขามเปี้ย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3