ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บิลสันต์    แสงกาศ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)