ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอื้อน    เกื้อเกตุ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีอนุสรณ์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2