ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คเชนทร์    แจ้งประดิษฐ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเตาปูน
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2