ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรพิพัฒน์    ฉิมพินิจ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1