ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กาญจนา    จีนประชา
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าตลาด
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2