ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัจฉรา    เรือนเพ็ง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าป่าสา
สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1