ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว อัจฉรา    เรือนเพ็ง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเหล่าป่าสา
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1