ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุบิน    นิยมเดชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่ามะพร้าว
สังกัด สพป.กระบี่