ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุบิน    นิยมเดชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่ามะพร้าว
สังกัด
สพป.กระบี่