ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุรีรัตน์    ชมภูทัศน์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ