ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานพ    เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าบง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2