ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชาริณี    เมฆสง่า
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางปลา
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2