ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิยมรัตน์    คล้ายปาน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)