ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พวงเพชร    นกไทย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเตาปูน
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2