ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นวรัตน์    ปรีชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านในยวน
สังกัด
สพป.กระบี่