ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นวรัตน์    ปรีชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านในยวน
สังกัด สพป.กระบี่