ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว บัวพันธ์    ผิวทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1