ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กนกน้อย    เดชรักษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเกาะกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่