ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. บุญยืน    ทูปแป้น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2