ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญ์ธิกานต์    โพร้งจั่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลำประดาเหนือ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2