ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    เอกศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุดข้าวปุ้นวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)