ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุดที่รัก พูลทรัพย์    วะจีประศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระพุทธบาทวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)