ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สายสุนีย์    แสงเขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)