ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สายสุนีย์    แสงเขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)