ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุรีพร    กันเรือง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)