ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อภิญญา    แหวนวงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีราชา
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)