ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อัศวิน    ซ้อนพุฒ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านป่าม่วง
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4