ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัศวิน    ซ้อนพุฒ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าม่วง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4